Rustico Bistro w San Salvador

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:45:09
Zamkniete

🕗 Godziny pracy

NiedzielaZamkniete
Poniedziałek-
Wtorek-
Środa--
Czwartek--
Piątek--
Sobota--
San Salvador, Salwador
Kontakt telefon: +503 2224 5656
Strona WWW: facebook.com
Latitude: 13.7035944, Longitude: -89.2320845
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Kare Arias

  Kare Arias

  ::

  Sitio donde la hamburguesa gourmet se presenta, popularmente destacado por la calidad y gran sabor de sus platillos, la calidad de estos está muy bien valorado en su precio. La atención es muy buena y el ambiente agradable hacen que tu estadía ahí, sea placentera e inmediatamente te invita a visitarlo nuevamente

 • sandra elizabeth aguilar hasbun de clairmont

  sandra elizabeth aguilar hasbun de clairmont

  ::

  Esta es una muy buena ayuda para todos los usuarios para ubicarse de donde estan las ubicaciones de los lugares de su interes como a mi persona

 • Blady Worldking

  Blady Worldking

  ::

  Burger exquisitas! En un sabor casero. Ideal para una cita en un ambiente relajado casero

 • David Salas

  David Salas

  ::

  Muy buenas hamburguesas! Son grandes y con un sabor un sabroso. La gente es muy amable y lo atienden muy bien. Recomiendo mucho este lugar.

 • Gabriel Enrique Perez Lara

  Gabriel Enrique Perez Lara

  ::

  Acogedor: Un muy buen lugar para probar algo nuevo. Genial para estar en pareja y en grupos. Excelente servicio. Bien relajado y calmado el ambiente. Las hamburguesas son excelentes!!!

Najbliższy Restauracja:

La chancha

Colonia Escalon, 75 Ave . pj itsmania 215-A local 1, 75 Avenida Norte, San Salvador
restaurantCzytaj więcej

D-24 Bar & Cafe

1a calle poniente, #3854, Colonia Escalon, San Salvador, El Salvador, San Salvador
barCzytaj więcej

Bravissimo Restaurante Italiano

Col. Escalón No. 127, Pasaje Istmania, San Salvador
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Salwador

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy