Seoul Garden w La Libertad Department

Czas lokalny:
16:43:16
Otwarte

🕗 Godziny pracy

Niedziela-
Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Calle Las Rosas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Department, SV Salwador
Kontakt telefon: +503 2556 1426
Latitude: 13.6785293, Longitude: -89.2443681
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Barbara Serrano

  Barbara Serrano

  ::

  You have to taste it!!! Love it!!

 • Elmer Gallardo

  Elmer Gallardo

  ::

  Love the costilla con salsa poco dulce

 • José Antonio Lemus Quintanilla

  José Antonio Lemus Quintanilla

  ::

  Es una auténtica coreana la que cocina, la comida es muy buena, si estás dispuesto a gastar por auténtica comida coreana, vale la pena, absolutamente.

 • Chio

  Chio

  ::

  El lugar es muy bonito, la atención al cliente es muy buena, la propietaria del lugar es alguien súper amable. La comida es riquísima aunque sus precios son altos. El parqueo es muy reducido.

 • Hector Rico

  Hector Rico

  ::

  Lo mejor y delicioso en comida Coreana! El mejor en San Salvador... recomendado 100%. Aseado, buen ambiente, la propietaria es muy amable así como su servicio..

Najbliższy Restauracja:

Top Dog EL SALVADOR

Top Dog EL SALVADOR

Calle Antigua Ferrocarril, Santa Tecla
restaurantCzytaj więcej
Restaurante El Lechón

Restaurante El Lechón

Calle Antigua Ferrocarril
restaurantCzytaj więcej
Super Nova Pizza
HEL’ARTE

HEL’ARTE

Calle Las Rosas, av. Antiguo Ferrocarril, Local #3. Colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlán
storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Salwador

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy