Seoul Garden w La Libertad Department

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:11:45
Zamkniete

🕗 Godziny pracy

Niedziela-
Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Calle Las Rosas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Department, SV Salwador
Kontakt telefon: +503 2556 1426
Latitude: 13.6785293, Longitude: -89.2443681
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Roberto Quijada

  Roberto Quijada

  ::

  Nice unknown and different place. Only problem, the menu, most of it's parts are in Korean and there is no much help available to explain what the dishes are. There is big variety of real Korean food.

 • Helena Chavez Temporal

  Helena Chavez Temporal

  ::

  Una muy buena sazón... Experiencia para repetir

 • La Gabio

  La Gabio

  ::

  Excelente comida y ambiente. Me encanta el kimbab y el te de trigo. Recomendadisimo

 • MEREDITH ROJAS

  MEREDITH ROJAS

  ::

  Buenísima comida coreana pero pienso que por ser un restaurante que ofrece comida fuera de lo común debería de preguntar si es primera vez que uno visita el lugar y si es primera vez deberían ayudar o sugerir algo; yo pregunte pero no senti mucha disposición, ni mucha información... Pero me parece un buen lugar para ir con amigos porque definitivamente son platos para compartir.

 • Hector Rico

  Hector Rico

  ::

  Lo mejor y delicioso en comida Coreana! El mejor en San Salvador... recomiendo la sopa Kimchi de jamones uffff de otro mundo!!! Al igual el bulgogi recomendado 100%. Aseado, buen ambiente, la propietaria es muy amable así como su servicio..

Najbliższy Restauracja:

Top Dog EL SALVADOR

Calle Antigua Ferrocarril, Santa Tecla
restaurantCzytaj więcej

Restaurante El Lechón

Calle Antigua Ferrocarril
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Salwador

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy